หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่น เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา


บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 69/64-65 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-738-4248   โทรสาร 02-738-4299,02-738-4823


ปี2538
    บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยเริ่มธุรกิจด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายและทำการตลาดภายในประเทศ โดยมี คุสมศักดิ์ อุดมยมกกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ปี 2546
    เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวจเร้วและมั่นคงของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหมามายัง เลขที่69/64-65 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึงเป็นที่ตั้งของบริษัท ในปัจจุบัน และที่ตั้งในปัจจุบันนั้น มีโกดังสำหรับเก็บสินค้า เพื่อความสะดวกในการบริการแกลูกค้าอีกด้วย

ปัจจุบัน
   บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาและคัดสรรค์สินค้าคุณภาพออกสู่ตลาด อีกทั้งยังเพิ่มระบบการบริการที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางของ คิวเซ็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 02-7384518 ซึ่งเป็นอีกหนึงความสนใจ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ